Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Państwo Franków

Organizacja i kultura Państwa Karolińskiego

Karol Wielki podzielił swe państwo na siedemset hrabstw, a na granicach utworzył marchie. Hrabstwami zarządzali hrabiowie (zbierali podatki, sprawowali sądy, dowodzili wojskiem), granic bronili margrabiowie. Aby zapobiec nadużyciom ze strony hrabiów, cesarz wysyłał do każdego hrabstwa dwóch nadzorców (jeden świecki, jeden duchowny), którzy sprawdzali, czy hrabiowie rządzą sprawiedliwie i nie oszukują swego władcy (np. w wysokości danin lub podatków).

Wszystkie dziedziny życia społecznego cesarz starał się regulować odpowiednimi zarządzeniami. Uznał się za opiekuna Kościoła i jako swą życiową misję widział szerzenie wiary chrześcijańskiej (stąd jego wojny z pogańskimi Sasami i muzułmanami w Hiszpanii). Przez rozbudowę diecezji i zakładanie nowych parafii władca umocnił organizację kościelną. Dzięki otaczaniu się duchownymi (a więc ludźmi wykształconymi), cesarz wspierał rozwój szkolnictwa i nauki. Sprowadził na swój dwór wybitnych uczonych, artystów i poetów, co zaowocowało reformą pisma i języka łacińskiego. Uczeni dokonali oczyszczenia klasycznej łaciny z naleciałości języków barbarzyńskich. W ten sposób ułatwiono porozumiewanie się ludziom wykształconym z różnych zakątków chrześcijańskiego świata. Łacina służyła potrzebom religii, nauki, literatury, a także administracji we wszystkich państwach, ponieważ dokumenty spisywano w tym języku. Uczonym Karola Wielkiego zawdzięczamy również obecny kształt liter alfabetu łacińskiego.

Pod koniec życia Karol najchętniej przebywał w Akwizgranie (dzisiejsze Niemcy), gdzie wybudował wspaniały pałac. Z całego zespołu pałacowego zachowała się do dzisiaj jedynie kaplica pałacowa, w której Karol kazał pochować się po śmierci.

Wnukowie Karola Wielkiego podzielili jego państwo na trzy części. Dwie z nich dały początek Francji i Niemcom. Ideę cesarstwa rzymskiego kontynuowali królowie niemieccy (od X do XIX w.).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.