Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Inny świat (G. Herling-Grudziński)

Bohaterowie

Głównym bohaterem i narratorem Innego świata jest sam autor, Gustaw Herling-Grudziński, występujący w utworze pod własnym imieniem i nazwiskiem. Bohater pełni funkcję narratora (relacjonującego własne przeżycia, oraz opisującego doświadczenia innych) i obserwatora życia polityczno-społecznego w stalinowskiej Rosji. Grudziński nie ogranicza się jednak do samego opisu, ale formułuje pytania i stawia tezy dotyczące moralnego, filozoficznego i egzystencjalnego aspektu życia więźnia w warunkach obozowych, a także w ogóle człowieka, znajdującego się w sytuacjach ekstremalnych.

Bohaterem zbiorowym Innego świata jest cała społeczność więźniów. Należą do niej ludzie różnych narodowości, wywodzący się z odmiennych grup społecznych. W Jercewie znajdowali się Polacy, Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Bałtowie, Finowie, Ukraińcy, mieszkańcy środkowej Azji (tzw. „nacmani”) i inni. Wśród różnych kategorii więźniów Grudziński wymienia „bezprizornych”, „urków” - kryminalistów, recydywistów, „bytowników”, „inteligencję rewolucyjną”, „iteerowców”, „stachanowców” „słabosiłków”, „aktirowkę”, „więźniów politycznych”.

W lagrowej społeczności przedstawionej w Innym świecie wyróżnić można bohaterów jednostkowych, odgrywających znaczącą rolę w utworze. Ich biografie, doświadczenia oraz przyjmowane postawy, ukazują życiową praktykę funkcjonowania mechanizmu radzieckiego systemu politycznego oraz stanowią ilustrację zasad panujących w obozie. W jednostkowych tragediach i losach przedstawia Grudziński skutki działania radzieckiego terroru. Do znaczących postaci Innego świata należą: pułkownik Paweł Iwanowicz (przed aresztowaniem pracował w wywiadzie na granicy polsko-sowieckiej), Dimka (współwięzień Grudzińskiego), „zabójca Stalina” (dawniej wysoki urzędnik, skazany na dziesięć lat za strzelanie do portretu Stalina), Gorcew (prawdopodobnie były enkawudzista, ofiara zemsty więźniów), Michał Aleksiejewicz Kostylew (zafascynowany literaturą Zachodu, na znak protestu wobec przymusowej pracy w łagrze przypalił sobie rękę w ogniu, zmarł od poparzeń, oblawszy sobie ciało wrzątkiem), Michaił Stiepanowicz W. (rosyjski aktor filmowy, swój wyrok przyjmował z pokorą), lekarz obozowy Jegorow, siostra Jewgienia Fiodorowna, profesor literatury francuskiej Borys Lazarowicz N., skazany wraz z żoną Olgą za prowadzenie salonu literackiego w Moskwie, Natalia Lwowna (pracownica w biurze rachmistrzów obozowych, szukała nadziei w Zapiskach z martwego domu Dostojewskiego), Machapetin (swoim donosem opóźnił zwolnienie Grudzińskiego), Sadowski (zdeklarowany komunista), Polacy, przyjaciele autora B. T. i M., Tania (śpiewaczka opery moskiewskiej skierowana do pracy w lesie).

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.