Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Niemcy (L. Kruczkowski)

Niemcy (L. Kruczkowski)

Geneza

Leon Kruczkowski jasno określił powody napisania Niemców. W „Dzienniku Literackim” nr 42 z 1949 r. napisał: „... powstała sztuka, w której - aby najogólniej scharakteryzować jej treść i założenia - chodzi o pokazanie szeregu postaci niemieckich, powiązanych węzłami osobistymi, należących do jednej rodziny, którzy mają taki czy inny stosunek do hitlerowskiej rzeczywistości, do wszystkiego, co Niemcy u siebie i w Europie robili, i o przedstawienie na poszczególnych członkach tej rodziny i ludziach blisko z nimi związanych pewnej skali postaw politycznych, moralnych, ludzkich” .

Dramaturg rozważał problem tzw. „porządnego Niemca”. Zastanawiał się nad odpowiedzialnością niemieckiego społeczeństwa za zbrodnie hitlerowskie. Właśnie z takich przemyśleń powstał dramat Niemcy.

Czas i miejsce akcji

Czas akcji to koniec września 1943 r. Akt I, odsłona I - miejscem akcji są tereny okupowanej Polski. Posterunek żandarmerii niemieckiej w jakimś małym miasteczku; odsłona II - wydarzenia rozgrywają się w „jednym z większych miast prowincjonalnych” Norwegii; w prywatnym gabinecie Willego Sonnenbrucha. Odsłona III - tereny zajętej przez Niemców Francji, oberża jakiegoś północnego miasteczka. Akt II i III - rozgrywają się w „willi podmiejskiej profesora Sonnenbrucha w Getyndze”.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.