Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dodatkowe informacje z gramatyki angielskiej

Dodatkowe informacje

Comment tags

Forma Zgadzamy się Nie zgadzamy się
Twierdząca I like beer. So do I. (But) I don't.
Przecząca I don't like beer. Neither do I. (But) I do.

Question Tags

You know him, don't you? He doesn't know you, does he?
He knew her, didn't he? You didn't know her, did you?
I'm the first one, aren't I? I'm not the first one, am I?
Go there, will/would you? Don't go there, will you?

Passive Voice

Czas/forma czasownika Strona czynna Strona bierna
Present Simple builds is built
Present Continuous is building is being built
Past Simple built was built
Past Continuous was building was being built
Present Perfect has built has been built
Past Perfect had built had been built
Future will build will be built
Future Perfect will have built will have been built
Future in the Past (Conditional) would build would be built
Future Perfect in the Past (Perfect Conditional) would have built would have been built
Present Infinitive to build to be built
Perfect Infinitive to have built to have been built
Present Participle building being built
Perfect Participle having built having been built
Past participle built

Reported Speech

Mowa bezpośrednia (Direct Speech) Mowa zależna (Indirect Speech)
Present Simple
'I don't smoke', he said.
Past Simple
He said (that) he didn't smoke.
Present Continuous
'I'm looking for John', she said.
Past Continuous
She said she was looking for John.
Present Perfect
'I have lost my watch', he said.
Past Perfect
He said he had lost his watch.
Present Perfect Continuous
He said, 'I've been waiting for the bus for an hour'.
Past Perfect Continuous
He said he had been waiting for the bus for an hour.
Past Simple
'I left the keys at home', he said.
Past Perfect
He said he had left the keys at home.
Future Simple
He said, 'I will be twenty on Sunday'.
Future Simple in the Past (Conditional)
He said he would be twenty on Sunday.
Future Continuous
She said, 'I will be talking to Jim on Monday'.
Future Continuous in the Past
She said she would be talking to Jim on Monday.
Mowa bezpośrednia (Direct Speech) Mowa zależna (Indirect Speech)
today that day
yesterday the day before
tomorrow the next day / the following day
next month the following month
last month the previous month
a month ago a month before / the previous month

Irregular Plural

man, men

woman, women

child, children

mouse, mice

tooth, teeth

goose, geese

foot, feet

louse, lice

Adjecitves

tall taller the tallest
beautiful more beautiful the most beautiful
useful more useful the most useful
obscure more obscure the most obscure
clever cleverer the cleverest
pretty prettier the prettiest
silly sillier the silliest
bad worse the worst
good better the best
far farther the farthest
further the furthest
little less the least

Pronouns

I my / mine me myself
you your / yours you yourself
he, she, it his, her, its / his, hers, its him, her, it himself, herself, itself
we our / ours us ourselves
you your / yours you yourselves
they their / theirs them themselves

Conditionals

I. If I pass the exam I'll go on holiday.

II. If I knew the answer I would be less anxious.

III. If I had studied more I would have passed the exam.

Prepositions

at 5 o'clock

at the weekend

on Monday, on Christmas eve

in May, in 1995

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dodatkowe informacje z gramatyki angielskiej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.