Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Relative Clauses (zdania względne)

Relative Clauses (zdania względne)

Defining relative clauses (określające)

Defining relative clasuses to zdania, które mówią, którą osobę lub przedmiot mamy na myśli. Informacja podana w zdaniu defining relative clause jest bardzo ważna; bez niej całe zdanie traciłoby sens. Zdania defining relative clause nie oddzielamy przecinkami od reszty zdania.

The woman who has rented this flat is a dentist.

(Kobieta, która wynajęła to mieszkanie, jest dentystką.)

... who has rented this flat ... jest zdaniem defining relative clause.

Podane jako przykład zdanie jest połączeniem dwóch zdań pojedynczych:

The woman is a dentist. The woman has rented a flat.

W jednym zdaniu złożonym łączy je zaimek względny (w tym przypadku who), który zastępuje rzeczownik lub zaimek osobowy.

W stosunku do ludzi stosujemy zaimek względny who,

W stosunku do rzeczy stosujemy zaimek względny which.

The car which has been stolen belongs to my boss.

(Samochód, który ukradziono, należy do mojego szefa.)

Natomiast w stosunku zarówno do ludzi, jak i rzeczy, możemy zastosować zaimek względny that.

The woman that has rented this flat is a dentist.

The car that has been stolen belongs to my boss.

W przeciwieństwie do języka polskiego w angielskim można w określonych przypadkach pominąć zaimek względny. Ma to miejsce wówczas, gdy zaimek względny jest dopełnieniem czasownika

We saw a woman yestarday. She has rented this flat.

The woman who we saw yestarday has rented this flat.

The woman O we saw yestarday has rented this flat.

(Kobieta, którą wczoraj widzieliśmy, wynajęła to mieszkanie.)

I wanted to buy this car. It has been sold.

The car which I wanted to buy has been sold.

The car I wanted to buy has been sold.

(Samochód, który chciałem kupić, został sprzedany.)

W zdaniach:

The woman who has rented this flat is a dentist.

The car which has been stolen belongs to my boss.

zaimki względne who i which są podmiotami zdania defining relative clause (kto? co?) i nie można ich pominąć.

Natomiast w zdaniach

The woman who we saw yestarday has rented this flat.

The car which I wanted to buy has been sold.

who i which są dopełnieniami (kogo? co?).

Czyli: jeśli who, which, that są dopełnieniami w zdaniu defining relative clause, możemy je pominąć.

Jeśli w zdaniu defining relative clause występuje przyimek, należy go zachować.

This is the man who I was waiting for.

This is the man I was waiting for. (To jest człowiek, na którego czekałem.)

Jeśli chcemy wskazać, że dana rzecz do kogoś należy, używamy zaimka względnego whose

I go to school with a girl. Her brother is a soldier.

(Chodzę do szkoły z dziewczyną. Jej brat jest żołnierzem.)

I go to school with a girl whose brother is a soldier.

(Chodzę do szkoły z dziewczyną, której brat jest żołnierzem.)

Jeśli dopełnieniem zdania defining relative clause jest zaimek względny who, może on przybrać formę whom (choć who jest o wiele częstsze, a najczęściej, zwłaszcza w mowie codziennej, po prostu omija się zaimek)

I met a girl yestarday. She is a dancer.

(Poznałem wczoraj dziewczynę. Ona jest tancerką.)

The girl who(m) I met yestarday is a dancer.

The girl I met yestarday is a dancer.

(Dziewczyna, którą wczoraj poznałem, jest tancerką.)

Nie możemy użyć zaimka who z przyimkiem, np. with who, for who, to who; musimy zastosować wtedy zaimek whom, chyba że przyimek występuje na końcu zdania (np. who ... with), ale wówczas zaimek who najlepiej pominąć.

The girl is a dancer. I went to the cinema with her.

(Ta dziewczyna jest tancerką. Poszedłem z nią do kina.)

The girl with whom I went to the cinema is a dancer.

The girl who I went to the cinema with is a dancer.

The girl I went to the cinema with is a dancer.

(Dziewczyna, z którą poszedłem do kina, jest tancerką.)

Jeśli mowa o miejscu, stosujemy zaimek względny where

We went to the house. We spent our childhood there.

(Poszedłem do domu. Spędziliśmy tam /w nim/ nasze dzieciństwo.)

We went to the house where we spent our childhood.

(Poszedłem do domu, gdzie /w którym/ spędziliśmy nasze dzieciństwo.)

Non-defining relative clauses (nieokreślające)

Jeśli nie potrzebujemy dodawać, którą osobę lub rzecz mamy na myśli, bo jest to wiadome lub była o tym wcześniej mowa, informację podaną w zdaniu non-defining relative clause traktujemy jako dodatkową (bez której można się obyć bez obawy zmiany znaczenia zdania). Takie zdanie non-defining relative clause oddzielamy od reszty zdania przecinkami.

1) The woman who teaches me English has fallen ill.

2) Mrs Brown, who teaches me English, has fallen ill.

W zdaniu pierwszym mowa kobiecie, która uczy mnie angielskiego - o tej, a nie o innej kobiecie. (bez przecinków)

W zdaniu drugim mowa o pani Brown, którą wszyscy znamy, która akurat zachorowała. Dodatkowa informacja o pani Brown to taka, że uczy mnie angielskiego. (z przecinkami)

W zdaniach tego typu w odniesieniu do ludzi stosujemy who, a do rzeczy - which. That nie używamy. W zdaniach tych nie możemy pominąć zaimków względnych.

Dodatkowe informacje mogą być zawarte w zdaniach non-defining relative clause wprowadzonych wymienionymi wcześniej zaimkami whose, where.

Betty, whose brother is a soldier, has bought a book on guns.

(Betty, której brat jest żołnierzem, kupiła sobie książkę o karabinach.)

I often visit Cracow, where I was born, and spend a couple of days there.

(Często odwiedzam Kraków, w którym się urodziłem, i spędzam tam parę dni.)

Należy jeszcze powiedzieć o zaimku względnym which stosowanym w odniesieniu do faktu, zdarzenia.

Joan married John. This (fact) surprised everybody.

(Joan wyszła za Johna. Zdziwiło to wszystkich.)

Joan married John, which surprised everybody.

(Joan wyszła za Johna, co wszystkich zdziwiło.)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Relative Clauses (zdania względne)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.