Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dwudziestolecie międzywojenne - wprowadzenie

Rozwój sztuki

Już pod koniec XIX wieku impresjoniści wskazali na zmienność odbioru dzieła zależną od oświetlenia. Ceniono wizyjność i oryginalność malarstwa. Wnioski z działalności impresjonistów wyciągnęli twórcy kubizmu, przede wszystkim Pablo Picasso. Sprowadzali oni wszystkie kształty występujące w przyrodzie do form geometrycznych, traktując obraz jako kompozycję brył, a nie realistyczne odtworzenie rzeczywistości. Dało to impuls do powstania malarstwa abstrakcyjnego. Podobnie rozwijały się inne dziedziny plastyki. Rzeźba rozszerzała wachlarz tworzyw. Ogromne zmiany zaszły też w architekturze. Dzięki nowym materiałom budowlanym i pionierskim rozwiązaniom Waltera Gropiusa, Franka Wrighta i Charlesa Le Corbusiera powstała współczesna architektura i urbanistyka. Zerwano z ozdobami i ornamentami, wprowadzono nowe elementy konstrukcyjne, żelazo i beton.

Zmiany objęły też muzykę. Poszukiwano nowych środków wyrazu. Muzyka nie była już tylko sposobem na przyjemne spędzenie czasu, stała się środkiem wyrażenia ekspresji. Odrzucono tradycyjne systemy „dur-moll” i zbudowano nową skalę atonalną. Twórcą muzyki dodekafonicznej był Arnold Schonberg. Muzyka stała się pełna intelektualnych, matematycznych konstrukcji. Jednocześnie spopularyzowano dawniej zarezerwowany tylko dla czarnoskórych jazz.

Teatr również uległ przemianom. Obok tradycyjnego teatru pojawiły się formy nowoczesne - operujące umownością inscenizacji i skrótami scenicznymi. Twórcami nowych koncepcji byli między innymi Bertold Brecht, Erwin Piscator, Leon Schiller. Wzrosła ranga filmu. Z pozycji niemal jarmarcznej rozrywki sztuka filmowa urosła do roli liczącej się formy wyrazu artystycznego. Dzięki wciąż udoskonalanej technice osiągano coraz lepsze efekty pracy. Do klasyki filmu weszły komedie Charlie Chaplina oraz obrazy Siergieja Eisensteina. Przemysł filmowy został zrewolucjonizowany przez wynalezienie w 1930 roku filmu dźwiękowego. Od tego czasu nastąpił gwałtowny wzrost produkcji kinowej. W Polsce w latach trzydziestych działało kilka wytwórni filmowych. Właścicielami niektórych byli Żydzi. Po dojściu do władzy Hitlera i rozpoczęciu prześladowań Żydów na terenie Niemiec, wobec rosnącej groźby wojny przenieśli oni swoje firmy do Stanów Zjednoczonych i stworzyli działające do dziś największe przedsiębiorstwa kinematograficzne, choćby Metro-Goldwyn, czy Warner-Bros. Obok filmu rozkwit przeżywało radio. Pierwszą polską rozgłośnię uruchomiono w Warszawie w 1926 roku.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dwudziestolecie międzywojenne - wprowadzenie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.