Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wspomnienia wojenne (K. Lanckorońska)

Plan utworu

1. Wkroczenie Armii Czerwonej do Lwowa.

2. Wyjazd Lanckorońskiej do Krakowa.

3. Praca konspiracyjna i opieka nad chorymi żołnierzami.

4. Praca w Radzie Głównej Opiekuńczej, opieka nad więźniami.

5. Aresztowanie i pobyt w więzieniu w Stanisławowie.

6. Więzienie we Lwowie i Berlinie.

7. Pobyt w obozie koncentracyjnym w RavensbrÜck.

8. Opuszczenie obozu i wyjazd do Genewy, a potem do Włoch.

9. Wstąpienie do II Korpusu Polskiego.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.