Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tatarzy

Tatarzy

W pierwszych latach XIII wieku wojownicze plemiona mongolskie, żyjące w środkowej Azji, zostały zjednoczone przez naczelnego władcę - Czyngis-chana - i ruszyły na podbój Azji, a następnie Europy.

Tatarzy (tak nazywano w Europie Mongołów) najechali Ruś, paląc i niszcząc główne grody. Wkrótce cała Ruś znalazła się pod ich jarzmem.

Najazdy mongolskie budziły grozę w Europie, ponieważ najeźdźcy dopuszczali się niewiarygodnych okrucieństw, a sposób ich walki (posługiwali się łukiem, wojowali na zwinnych koniach, znali miotacze ognia) nie był znany europejskiej sztuce wojennej.

W 1241 roku armie Batu-chana zaatakowały jednocześnie Węgry i Polskę. Tatarzy spalili Lublin, Sandomierz i Kraków, a następnie ruszyli w kierunku bogatego Śląska, licząc na obfite łupy.

Czy wiesz, że...

Śląsk był wtedy najlepiej rozwiniętą gospodarczo dzielnicą w Polsce. Rządzili nią książęta śląscy, a Henryk Brodaty próbował dokonać zjednoczenia dzielnic Polski, panując nad Śląskiem, Małopolską i częścią Wielkopolski.

Zapamiętaj!

W 1241 r. pod Legnicą doszło do bitwy z Tatarami, w której połączone oddziały rycerstwa wielkopolskiego i śląskiego (którym przybyły z pomocą zakony rycerskie) usiłowały stawić opór, jednak panika oddziałów opolsko-raciborskich spowodowała klęskę Polaków. Zginął dowodzący wojskami syn Henryka Brodatego, książę Henryk Pobożny. Tatarzy wycofali się jednak na Węgry.

Śmierć Henryka Pobożnego i niszczący najazd Tatarów zahamowały działania zmierzające do zjednoczenia Polski. Śląsk rozpadł się na wiele księstw.

Jeszcze dwukrotnie Polska była atakowana przez zagony mongolskie, co spowodowało straty w ludziach i zniszczenia kraju. Polacy obronili jednak swoją niepodległość.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Tatarzy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.