Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tatarzy

Tatarzy

W pierwszych latach XIII wieku wojownicze plemiona mongolskie, żyjące w środkowej Azji, zostały zjednoczone przez naczelnego władcę - Czyngis-chana - i ruszyły na podbój Azji, a następnie Europy.

Tatarzy (tak nazywano w Europie Mongołów) najechali Ruś, paląc i niszcząc główne grody. Wkrótce cała Ruś znalazła się pod ich jarzmem.

Najazdy mongolskie budziły grozę w Europie, ponieważ najeźdźcy dopuszczali się niewiarygodnych okrucieństw, a sposób ich walki (posługiwali się łukiem, wojowali na zwinnych koniach, znali miotacze ognia) nie był znany europejskiej sztuce wojennej.

W 1241 roku armie Batu-chana zaatakowały jednocześnie Węgry i Polskę. Tatarzy spalili Lublin, Sandomierz i Kraków, a następnie ruszyli w kierunku bogatego Śląska, licząc na obfite łupy.

Czy wiesz, że...

Śląsk był wtedy najlepiej rozwiniętą gospodarczo dzielnicą w Polsce. Rządzili nią książęta śląscy, a Henryk Brodaty próbował dokonać zjednoczenia dzielnic Polski, panując nad Śląskiem, Małopolską i częścią Wielkopolski.

Zapamiętaj!

W 1241 r. pod Legnicą doszło do bitwy z Tatarami, w której połączone oddziały rycerstwa wielkopolskiego i śląskiego (którym przybyły z pomocą zakony rycerskie) usiłowały stawić opór, jednak panika oddziałów opolsko-raciborskich spowodowała klęskę Polaków. Zginął dowodzący wojskami syn Henryka Brodatego, książę Henryk Pobożny. Tatarzy wycofali się jednak na Węgry.

Śmierć Henryka Pobożnego i niszczący najazd Tatarów zahamowały działania zmierzające do zjednoczenia Polski. Śląsk rozpadł się na wiele księstw.

Jeszcze dwukrotnie Polska była atakowana przez zagony mongolskie, co spowodowało straty w ludziach i zniszczenia kraju. Polacy obronili jednak swoją niepodległość.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Tatarzy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.