Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe

Arabowie, posłuszni nakazanemu przez Koran obowiązkowi walki z „niewiernymi”, w ciągu kilku stuleci podbili Syrię, Mezopotamię, wybrzeża północnej Afryki, a także Palestynę i opanowali znajdujące się tam miejsca święte dla chrześcijan. Kraje chrześcijańskie poczuły się zagrożone islamem i wpływami arabskimi.

W 1095 roku jeden z papieży wezwał rycerstwo chrześcijańskie, aby wyruszyło do Palestyny w celu odbicia z rąk Arabów Jerozolimy i innych świętych miejsc. W krótkim czasie zorganizowano wyprawę nazwaną krucjatą. Jej uczestnicy nosili na płaszczach krzyże, podkreślając w ten sposób, że ich wyprawa ma charakter religijny. Nie wszyscy jednak myśleli wyłącznie o zbożnych celach. Wielu pragnęło zdobyć łupy i dorobić się majątku. Obok rycerzy ruszyli w drogę również chłopi. Zmusił ich do tego panujący w niektórych krajach głód.

Najbardziej tragiczna była krucjata dziecięca. Wierzono, że dzieci, jako niewinne istoty, przy pomocy Bożej pokonają wszelkie przeszkody i dotrą do Ziemi Świętej. Po drodze jednak część z nich zmarła z wycieńczenia lub utonęła w morzu, a część została sprzedana w niewolę.

W 1099 roku krzyżowcy zdobyli Jerozolimę i utworzyli Królestwo Jerozolimskie. Było ono otoczone przez wrogie mu państwa muzułmańskie, dlatego w celu jego obrony powstały na początku XII wieku zakony rycerskie - joannici i templariusze. Zakony rycerskie były dotąd zupełnie nieznane. Rycerze - mnisi, podobnie jak inni zakonnicy, składali śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Składali jednak także dodatkowy, czwarty ślub - walki w obronie Kościoła.

Rycerze zakonni nie tylko zajmowali się opieką nad pielgrzymami, ale także budowali zamki i gromadzili wielkie bogactwa. Pod koniec XII wieku powstał Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znany w Polsce jako zakon krzyżacki. Nazwa ta pochodzi od czarnych krzyży, jakie mieli na płaszczach. Na czele zakonu stał wielki mistrz.

W 1226 roku jeden z książąt z dynastii Piastów, Konrad Mazowiecki, zaprosił ich do Polski i nadał im ziemię chełmińską. Krzyżacy zobowiązali się w zamian walczyć z pogańskim ludem Prusów, zamieszkującym ziemie na północ od Mazowsza. Prusowie często najeżdżali na ziemie Konrada Mazowieckiego. Krzyżacy nie tylko odparli najazdy Prusów, ale także rozpoczęli podbój ich ziem. Po zakończeniu walk Krzyżacy budowali na zdobytych terenach zamki - największy z nich, Malbork, stał się stolicą państwa krzyżackiego. Z Niemiec i ze Śląska sprowadzani byli osadnicy, którzy zakładali nowe wsi i całe miasta. Chełmno, Toruń, Elbląg i wiele innych miast swe powstanie i bogactwo zawdzięcza Krzyżakom. Wkrótce silne i nowoczesne państwo zakonne zaczęło zagrażać ziemiom polskim.

Zapamiętaj!

- Krucjaty to wyprawy zbrojne urządzane w XII i XIII wieku przez rycerstwo europejskie w celu oswobodzenia Ziemi Świętej z rąk Arabów. Zakony rycerskie, np. templariuszy, joannitów, broniły miejsc świętych i pielgrzymów.

- W 1226 r. Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków. Zakonnicy pokonali pogańskich Prusów i założyli własne państwo ze stolicą w Malborku.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.