Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cudzoziemka (M. Kuncewiczowa)

Problematyka

Cudzoziemka na pierwszy rzut oka przypomina powieść obyczajową, gdyż głównym przedmiotem opisu są przeżycia Róży Żabczyńskiej, a zwłaszcza jej uczucia, w tym nieszczęśliwa miłość. Jest to problematyka charakterystyczna dla tego typu powieści, chociaż w utworze brakuje szerokiego tła społecznego.

Główną dominantą kompozycyjną jest analiza wewnętrznego świata jednostki. Takie ukształtowanie fabuły w utworze jest określane mianem psychologizmu. W powieści psychologistycznej pisarz koncentruje się na doznaniach wewnętrznych, a w formach podawczych dominuje drobiazgowa analiza psychologiczna, penetrująca głęboko życie psychiczne bohaterów, ujawniająca podświadome odruchy, ukryte motywacje, obsesje, mechanizmy pamięci. Akcja w sensie dziania się zewnętrznego w utworach psychologicznych ulega często redukcji i dość dużym ograniczeniom i zastąpiona bywa dokładnym zapisem procesów psychicznych.

Powieść charakteryzuje się oryginalną kompozycją, która podobna jest do konstrukcji snu lub kompozycji muzycznej. Zdarzenia nie są przedstawione w obiektywnym porządku następstwa czasowego, lecz tak, jak jawią się w świadomości bohaterki, zgodnie z jej subiektywnym czasem wewnętrznym. To ze wspomnień Róży dowiadujemy się o losach jej samej i innych bohaterów.

Cechą znamienną powieści jest też autobiografizm. Jest to literacka transpozycja biografii matki pisarki i jej stosunku do córki.

Cudzoziemka jest zaliczana do najwybitniejszych osiągnięć międzywojennego psychologizmu. Jest to również opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno na pogodzenie się ze światem, z innymi ludźmi, a wreszcie z samym sobą. Powieść była wielokrotnie wznawiana, została też przełożona na czternaście języków.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.