Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Iliada (fragmenty) (Homer)

Iliada (fragmenty) (Homer)

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: epos

Spory na temat autorstwa Iliady i Odysei

Już starożytni spierali się na temat autorstwa obu poematów. Według tzw. separatystów aleksandryjskich (III-I w. p.n.e.) Homer miał być jedynie twórcą Iliady. Pogląd ten odżył na nowo w XIX wieku. Wielu badaczy już w XVII wieku kwestionowało istnienie Homera, przypisując jego utwory wędrownym śpiewakom (tzw. aojdom). Osobno powstające pieśni miały być złożone w całość dopiero przez kompilatorów w czasach późniejszych. W XIX wieku toczył się spór między badaczami uważającymi, iż Iliada i Odyseja są zbiorem pieśni różnych poetów, a tymi, którzy autorstwo obu poematów przypisywali Homerowi. Współcześnie przyjmuje się tezę, iż Iliadę i późniejszą Odyseję stworzył jeden poeta. Wskazuje na to zwarta budowa obu dzieł, przemyślana kompozycja oraz propagowanie przez autora spójnych ideałów życiowych arystokracji.

Czas powstania utworu

Czas powstania Iliady wiąże się z przyjęciem przez Greków pisma alfabetycznego, które umożliwiło spisywanie ustnych przekazów literackich. Najstarsze zabytki tego pisma pochodzą z drugiej połowy VIII w. p.n.e. Zakładając, że posługiwano się nim już wcześniej, można ustalić datę powstania Iliady na okres między IX a VIII w. p.n.e. W VI wieku p.n.e. powołana przez Pizystrata w Atenach komisja opracowała teksty obu poematów, które skomentowane i poprawione zostały na nowo między III a I w. p.n.e. przez aleksandryjskich filologów. Prace te dały początek filologii, literaturoznawstwu i gramatyce.

Czas i miejsce akcji

Czas akcji eposu jest wcześniejszy niż czas jego powstania. W Iliadzie opisany został pięćdziesięciodniowy epizod z dziesiątego roku wojny trojańskiej. Na podstawie prowadzonych badań archeologicznych ustalono, iż Troja istniała naprawdę i spalona została w XIII w. p.n.e. Czas akcji eposu można więc ustalić na lata między 1400 a 1200 r. p.n.e.

Tytuł

Tytuł Iliada pochodzi od greckiego wyrazu Ilias i oznacza pieśń o Ilionie, czyli o Troi.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.