Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Legenda o Janie i Cecylii” (fragm. powieści „Nad Niemnem”) (E. Orzeszkowa)

Prawda i fikcja w legendzie o Janie i Cecylii

Jeżeli popatrzymy na tę legendę pod kątem prawdy historycznej, to tylko jeden fakt jest pewny: panowanie króla Zygmunta Augusta. Prawdą jest również, że lubił on polować w Puszczy Knyszyńskiej na Litwie. Prawdziwości postaci Jana i Cecylii, ich historii, nie jesteśmy w stanie udowodnić. Ale...

W książce pani Barbary Wachowicz zatytułowanej „Ty jesteś jak zdrowie...”, a wydanej w 1994 r., została zamieszczona fotografia mogiły Jana i Cecylii. Do dzisiaj istnieje wieś Bohatyrowicze i żyją ludzie noszący to nazwisko. „Wieś Bohatyrowicze jest zrujnowana. Jeżeli natychmiast nie zacznie się jej ratować, to wszystko przepadnie” - pisze w swej książce pani Wachowicz. Kłopot polega na tym, że Bohatyrowicze leżą poza granicami Polski, na terenie obecnego państwa litewskiego. Przetrwały setki lat, czasy wojen i pokoju. Teraz nadchodzi ich kres. Pamiętaj, że istniały rzeczywiście. Dotrwały do XXI wieku.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.