Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

O Lechu i białym orle (M. Orłoń)

O Lechu i białym orle (M. Orłoń)

Bohaterowie

Lech, Czech i Rus - trzej bracia wędrujący w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby założyć swoje grody.

Czas akcji: dawno temu, w czasach legendarnych.

Miejsce akcji: niezmierzona puszcza, po której wędrowali Lech, Czech i Rus.

Narracja: występuje narracja trzecioosobowa.

Gatunek: utwór jest podaniem, legendą - zawiera wiele faktów historycznych, które współistnieją z fikcyjnymi, wymyślonymi przez autora.

Plan wydarzeń

1. Wędrówka Lecha w celu znalezienia miejsca na założenie własnej siedziby.

2. Postój w puszczy i zamyślenie się Lecha.

3. Pojawienie się ogromnego, białego ptaka.

4. Postanowienie Lecha o założeniu grodu w miejscu znalezienia gniazda z pisklętami białego ptaka.

Treść

Po rozstaniu z braćmi, Czechem i Rusem, Lech długo wędrował ze swoją drużyną w poszukiwaniu miejsca na założenie siedziby. Wprawdzie puszcza, w której zatrzymali się na wypoczynek, była bo gata, „Ale ziemi, na której mają się rodzić ich dzieci i wnuki, nie wybiera się pochopnie. To jest ziemia na zawsze” - myślał.

Drużyna Lecha zajęła się pojeniem koni i szykowaniem wieczerzy, a on stał i wciąż dumał, czy to jest dobre miejsce dla jego ludu. Puszcza zapowiadała obfitość zwierzyny, w wodach roiło się od ryb, ziemia wydawała się żyzna, ale Lech wciąż się wahał. Nagle nad jego głową zakołował ogromny, biały ptak. Potem przysiadł na gnieździe i zaczął karmić pisklęta. Lech uznał to wydarzenie za znak od pogańskiego bóstwa, szybko podjął decyzję. Zwołał swoich wojów i powiedział:

- „Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo. A ten biały ptak (...) naszym znakiem”. I tak się zaczęło...

Rzeczywiste miejsca i ich nazwy przedstawione w utworze

W legendzie „O Lechu i białym orle” jest wyjaśnienie pochodzenia nazwy pierwszej stolicy państwa polskiego: Gniezna. Gniezno pochodzi od słowa „gniazdo”. Zgodnie z legendą, Lech poszukujący miejsca na zbudowanie grodu, odkrył podczas swej wędrówki gniazdo orła białego z pisklętami. Tam postanowił osiąść na stałe i stworzyć nowe państwo, a jako swe godło obrał wizerunek owego ptaka.

Choć postacie i zdarzenia przedstawione w utworze są fikcyjne, nierealne (to upodabnia legendę do baśni), to pojawia się wiele elementów realistycznych, autentycznych. Są to: nazwy rzeki Warty i pierwszej stolicy Polski - Gniezna, a także wizerunek orła białego, do dziś będącego godłem państwa polskiego (to odróżnia legendę od baśni).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.