Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

O Lechu i białym orle (M. Orłoń)

Rzeczywiste miejsca i ich nazwy przedstawione w utworze

W legendzie „O Lechu i białym orle” jest wyjaśnienie pochodzenia nazwy pierwszej stolicy państwa polskiego: Gniezna. Gniezno pochodzi od słowa „gniazdo”. Zgodnie z legendą, Lech poszukujący miejsca na zbudowanie grodu, odkrył podczas swej wędrówki gniazdo orła białego z pisklętami. Tam postanowił osiąść na stałe i stworzyć nowe państwo, a jako swe godło obrał wizerunek owego ptaka.

Choć postacie i zdarzenia przedstawione w utworze są fikcyjne, nierealne (to upodabnia legendę do baśni), to pojawia się wiele elementów realistycznych, autentycznych. Są to: nazwy rzeki Warty i pierwszej stolicy Polski - Gniezna, a także wizerunek orła białego, do dziś będącego godłem państwa polskiego (to odróżnia legendę od baśni).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.