Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Listy starego diabła do młodego (C. S. Lewis)

Problematyka

Powieść epistolarna C. S. Lewisa po raz pierwszy ukazała się w 1942 r. Autor zadedykował ją J. R. R. Tolkienowi. Jest to zbiór listów, jakie diabeł stary - Krętacz - pisze do swego ucznia - Piołuna. Daje mu w nich rozliczne wskazówki, jak kusić ludzi, aby jak najwięcej z nich znalazło się po śmierci w piekle. Krętacz doskonale zna ludzką naturę i stara się wskazać młodemu Piołunowi jej najsłabsze punkty. Przewrotnie wykorzystuje ludzkie zalety, jak ciekawość świata, pragnienie odkrycia praw nim rządzących, aby manipulować człowiekiem. Na przykład przekonuje Piołuna, by wykorzystywał ludzkie zadowolenie z siebie do wzbudzania w człowieku pychy. Podejmuje także sprawy ludzkiej seksualności, która nie musi łączyć się z miłością i poleca, by Piołun starał się wzbudzać w swoim „pacjencie” pożądanie a tłumił jakiekolwiek głębsze uczucia. Z listów Krętacza wyłaniają się odwieczne ludzkie wady: duma, próżność, nieszczerość, zachłanność, egoizm, brak poszanowania innych ludzi. Autor Listów... podejmuje odwieczne ludzkie dylematy, jak na przykład kwestia pochodzenia zła i jego roli w świecie.

Powieść jest pełna błyskotliwego humoru i ciętej satyry. Mimo wielu wad człowieka, diabeł ponosi w niej klęskę.

W powieści ważną funkcję spełnia żywioł eseistyczny, zastępujący w dziele tradycyjną dla powieści - fabułę.

Dzięki wykorzystaniu walorów eseju, tekst listów swobodnie łączy swobodę intelektualną i subiektywizm, tak charakterystyczne dla tego gatunku literackiego.

Literacki esej Clive’a Staplesa Lewisa posługuje się elementami żartu i pastiszu. Autor w centrum refleksji stawia problem zła i różnych aspektów jego istnienia. Sensem Listów starego diabła do młodego jest zgodna z doktryną chrześcijańską nauka moralna.

Interesującym chwytem jest odwołanie do czasów wojny - ta sytuacja stawia bohatera - „pacjenta” wobec nowych wyzwań. Sytuacja ekstremalna sprawa, że człowiek poznaje prawdę o sobie, granice własnego poświęcenia i heroizm. Okazuje się, że niebezpieczeństwo i bezpośrednie zagrożenie życia są swoistym sprawdzianem zmysłu moralnego jednostki i jej odwagi. To ona pozwala zwyciężyć zniechęcenie, odsunąć rozpacz i przyjąć doświadczenie jako znak Bożego miłosierdzia. Triumfuje Nieprzyjaciel, diabeł zostaje pokonany.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.