Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mitologia grecka

Mity antropogeniczne (o powstaniu człowieka)

Teorie na temat powstania rodu ludzkiego nie są w mitologii jednorodne. Niektóre podania głosiły, iż człowiek został stworzony przez bogów na ich obraz i podobieństwo, według innych - ludzkość wyszła z ziemi jako jej twór, na podobieństwo skał, mórz i roślin. Najpopularniejszą była jednak wersja o ulepieniu człowieka z gliny i łez przez Prometeusza. Twórca człowieka, tytan, ciału powstałemu z ziemi ofiarować miał duszę, stworzoną z niebieskiego ognia. Twór Prometeusza, ze względu na materiał, z którego powstał, posiadał w sobie zarówno pierwiastki ziemskie i boskie. Nie pochodził jednak, jak w Biblii, bezpośrednio od Boga. Był słaby i nagi, nie rozumiał świata, który go otaczał. Dopiero Prometeusz, który dał człowiekowi ogień i światło, nauczył go życia. Człowiek według mitologii nie był więc z natury istotą wyższą nad otaczającą go ziemię. Formował się powoli pod przewodnictwem swojego mistrza Prometeusza.

Z teorią powstania człowieka związany jest luźno mit o czterech okresach ludzkości. Na początku panował wiek złoty, będący odpowiednikiem raju. Człowiek żył bez trosk, nie znał starości, a jego życie było wieczną zabawą. Potem na stał wiek srebrny, w którym ludzie bardzo powoli osiągali dojrzałość, ich starość była przykra. Powoli odwracali się od bogów, ich serca ogarniała pycha i złość. Aby ukarać zbrodnie i upadek obyczajów, Zeus zesłał na ziemię potop. Odrodzona na nowo ludzkość, weszła w wiek brązowy, pełen wojen, podłości i niesprawiedliwości. Według niektórych wersji to w tej epoce Zeus ukarał ludzi potopem. Wiek brązowy był czasem herosów i ich wielkich czynów. Ostatnia epoka to czasy historyczne, nazwane wiekiem żelaza, charakteryzujące się postępującym wciąż upadkiem moralnym i społecznym.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.