Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wprowadzenie

Filozofia epoki

Ogromny wpływ na kształt literatury i sztuki tego okresu wywarła filozofia trzech wybitnych myślicieli europejskich:

Artur Schopenhauer (1788-1860), filozof niemiecki, żyjący w czasach romantyzmu, jego główne dzieło to Świat jako wola i wyobrażenie. Filozofia Schopenhauera ma charakter pesymistyczny. Człowiek cierpi, ma poczucie niedosytu, te stany może złagodzić wyzbyciem się pożądań i potrzeb, oderwaniem się od świata, czyli wejściem w stan nirwany. To pojęcie, zaczerpnięte z filozofii indyjskiej, autor łączy z motywem etyki chrześcijańskiej, jakim jest współczucie. Życie jest męką dla wszystkich ludzi, toteż cierpienie innego człowieka musi wzbudzać współczucie, a to z kolei wyzwala człowieka od jego cierpienia. Drugim źródłem ulgi w cierpieniu jest sztuka. Kiedy ją podziwiamy (kontemplujemy), wyzbywamy się pożądań i potrzeb.

Innym sławnym dziełem Schopenhauera jest Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów, w której autor klasyfikuje nieuczciwe sposoby argumentacji i radzi, jak im przeciwdziałać. Według niego nie należy dyskutować z każdym, ale tylko z tymi, których znamy. Trzeba dyskutować za pomocą argumentów, nie zaś apodyktycznych, tj. nie znajdujących sprzeciwu, stanowczych wypowiedzi. Należy prowadzić dyskusje z tymi, którzy cenią prawdę.

Fryderyk Nietzsche (1844-1900), filozof niemiecki, jego dzieła Tako rzecze Zaratustra oraz Poza dobrem i ziem wywarły wpływ nie tylko na ludzi mu współczesnych. Zakwestionował wartości, będące fundamentem etyki chrześcijańskiej, takie jak: altruizm, równość, wolność, sprawiedliwość, litość. Tych, którzy kierują się w życiu wyżej wymienionymi wartościami, określił mianem „niewolników”. Ich przeciwieństwem byli „nadludzie”, odznaczający się wewnętrzną i biologiczną siłą, stojący poza prawami moralnymi, ustanowionymi dla przeciętnych przedstawicieli gatunku ludzkiego.

Henri Bergson (1859-1941), filozof francuski, autor Ewolucji twórczej. Według niego właściwe poznanie świata dokonuje się nie za pomocą rozumu, zmysłów, doświadczenia, ale na drodze intuicji, czyli pozarozumowego i uczuciowego doznania. Człowiek i jego otoczenie podlegają prawu nieustannego rozwoju, który jest samorzutny, twórczy, wypływa z ich sił wewnętrznych. Siły te nazywa swobodnym pędem życiowym - élan vital.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.