Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cesarstwo Bizantyjskie

Kultura i sztuka Bizancjum

Kulturalne wpływy Bizancjum sięgały daleko poza granice cesarstwa. Docierały do innych krajów głównie za pośrednictwem kupców i misjonarzy. Sąsiednie państwa, przyjmując chrześcijaństwo w obrządku wschodnim, przyjmowały także bizantyjski styl życia. Rozkwit kulturalny cesarstwa bizantyjskiego nastąpił w czasach Justyniana Wielkiego (VI w.).

W Konstantynopolu znajdowało się centrum nauki. Rozwijała się historiografia, przyrodoznawstwo, prawo, astronomia. Osiągnięcia matematyczne wykorzystywano w budownictwie przy konstrukcjisklepień kopułowych. W sztuce wyróżniały się mozaiki - kolorowe obrazy układane z małych kostek marmuru lub kawałków szkła (np. mozaiki w kościele San Vitale w Rawennie). Sztuka bizantyjska wyróżniała się niezwykłym bogactwem dekoracji i piękną kolorystyką. Znalazła naśladowców wszędzie tam, gdzie docierały wpływy Konstantynopola.

Duże zasługi położył Justynian dla rozwoju prawa. Wydany przez niego kodeks, znany jako Kodeks Justyniana, regulował wszystkie dziedziny życia i stał się później wzorem prawa dla wielu narodów Europy.

Najważniejsze informacje

Okres świetności cesarstwa: panowanie cesarza Justyniana Wielkiego (VI wiek), stolica cesarstwa - Konstantynopol stała się jednym z najpiękniejszych i najbogatszych miast ówczesnego świata; cesarz z powodzeniem realizował ideę odtworzenia potęgi dawnego cesarstwa rzymskiego (opanował płn. Afrykę, poł. Hiszpanię, Sycylię i Italię); cesarstwo bizantyjskie zachowało niezależność jeszcze przez blisko tysiąc lat (do 1453 roku).

Kościół prawosławny: Justynian podporządkował sobie instytucję Kościoła (mianował biskupów, podejmował decyzje w sprawach wiary), co doprowadziło do rozłamu w Kościele katolickim. Powstał Kościół wschodni - prawosławny i Kościół zachodni - rzymskokatolicki.

Ikona: obraz o treści religijnej malowany na drewnie, takie obrazy są charakterystyczne dla sztuki bizantyjskiej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.