Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cesarstwo Bizantyjskie

Prawosławie

Różnice kulturowe między wschodnią i zachodnią częścią imperium rzymskiego wpłynęły na stosunki panujące w chrześcijaństwie. We wschodniej części obrzędy religijne odprawiane były w języku greckim, w zachodniej w języku łacińskim.

Z upływem wieków pogłębiały się różnice w obrzędach i zaostrzały się spory o prawdy wiary. Jeden ze sporów dotyczył pochodzenia Ducha Świętego - na Zachodzie uważano, że pochodzi od Ojca i Syna, na Wschodzie - od Ojca przez Syna. Jedności Kościoła nie sprzyjała rywalizacja patriarchy Konstantynopola i biskupa Rzymu (papieża). Różnice te i nieporozumienia doprowadziły do schizmy, czyli rozłamu w 1054 roku (patriarcha zamknął kościoły obrządku łacińskiego w Konstantynopolu, papież obłożył go klątwą). Powstały dwa Kościoły - prawosławny (wschodni) i rzymskokatolicki (zachodni).

Prawosławie, podobnie jak katolicyzm, opiera się na Biblii i tradycji. Istnieją jednak różnice w doktrynie, czyli nauce kościelnej (pochodzenie Ducha Świętego od Ojca przez Syna; nie uznaje się czyśćca, Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Marii; nie uznaje się prymatu papieża, czyli jego zwierzchnictwa nad całym Kościołem) i liturgii (chrzest odbywa się przez trzykrotne zanurzenie w wodzie i zaraz po nim udzielany jest sakrament bierzmowania, komunia udzielana jest pod dwiema postaciami - chleba i wina; w obrzędach liturgicznych duże znaczenie ma śpiew; rozwinięty jest kult obrazów i relikwii; nie oddaje się czci rzeźbom i nie udziela się odpustów).

Obecnie najwięcej wyznawców prawosławia mieszka na obszarach, które w średniowieczu przyjęły chrzest z Konstantynopola (Rosja, Białoruś, Ukraina, państwa Półwyspu Bałkańskiego).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.