Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cesarstwo Bizantyjskie

Rządy Justyniana Wielkiego

Czasy największej świetności przeżywało cesarstwo bizantyjskie za panowania cesarza Justyniana Wielkiego (w VI wieku).

Dążył on do odbudowy dawnego imperium rzymskiego. W tym celu zorganizował wiele wypraw przeciwko Hunom, Ostrogotom i Wandalom, w wyniku których opanował północną Afrykę, południową Hiszpanię, Sycylię i Italię. Zdobycze Justyniana nie były jednak trwałe. Po jego śmierci odpadła od cesarstwa prawie cała Italia i część Hiszpanii.

Cesarz miał władzę nieograniczoną: dowodził wojskiem, nadawał prawa (Kodeks Justyniana), sprawował sądy, stał na straży wiary. Uważał, że jego władza jest uświęcona przez Boga i całkowicie podporządkował sobie Kościół (powoływał i odwoływał biskupów, rozstrzygał spory dotyczące wiary). Taki system, w którym władza państwa podporządkowuje sobie władzę kościelną nazywamy cezaropapizmem. Oficjalne zerwanie z Kościołem równało się wypowiedzeniu posłuszeństwa cesarzowi i zerwaniu z państwem (było to przestępstwo).

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.