Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy wyrażania przyszłości

Be going to

Jest to forma Present Continuous czasownika go z końcówką -ing z czasownikiem głównym.

Używamy tej formy, aby wyrazić:

zamiary mówiącego; być może zostały już poczynione jakieś przygotowania, choć nie ma konkretnych uzgodnień. Możemy tu mówić o czynności w najbliższej przyszłości

- z podaniem czasu

I'm going to play bridge tonight. (Dziś wieczorem zamierzam zagrać w brydża.)

Taki jest mój zamiar, moi znajomi wiedzą o nim, ale jeszcze konkretów nie ustaliliśmy.

- bez podania czasu - dla wyrażenia bezpośredniej przyszłości

I'm going to show you a new computer game. (Pokażę ci nową grę komputerową.)

Zaraz ci ją pokażę.

przewidywania, przypuszczenia. Osoba mówiąca dane słowa wyraża pewność co do trafności swoich przewidywań, dotyczących bliskiej lub bezpośredniej przyszłości.

Look at the clouds! It's going to rain. (Popatrz na te chmury! Będzie padać.)

Na niebie wiszą ciężkie czarne chmury, nie wróżące niczego dobrego. Z pewnością będzie padać.

John is going to have troubles. (John będzie miał kłopoty.)

John nie zamierza mieć kłopotów. To ja jestem pewien, że swoim postępowaniem ściągnie na siebie kłopoty.

Uwaga

Trzeba pamiętać, że w brytyjskim angielskim czasowniki go i come nie występują z formą be going to. Stosujemy tu czas Present Continuous.

Zamiast powiedzieć:

I'm going to go to the cinema tonight.

mówimy:

I'm going to the cinema tonight.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Formy wyrażania przyszłości

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.