Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy wyrażania przyszłości

The Future Continuous Tense

Zastosowanie

Stosujemy go:

jako zwykły czas Continuous, z podaniem momentu, w którym dana czynność będzie się odbywać

Tomorrow at five we will be driving to Paris.

(Jutro o piątej będziemy jechać do Paryża.)

Czyli jutro o piątej będziemy w trakcie wykonywania takiej, a nie innej czynności.

dla wyrażenia czynność przyszłej, bez wskazywania intencji. Jest to po prostu neutralny sposób wyrażenia faktu, że dane czynności będzie mieć miejsce, być może jako normalny bieg wydarzeń.

I'll be talking to the boss on Thursday. (W czwartek będę rozmawiał z szefem.)

Nie ma tu mowy z żadnych zamiarach. Po prostu - w czwartki szef odbywa rozmowy z personelem, więc i ja z nim porozmawiam.

Forma

orzeczenie składa się z trzech elementów: słówka will, czasownika be oraz czasownika głównego z końcówką -ing.

Zdania twierdzące

I will be playing. (I'll be playing.)

He will be playing. (He’ll be playing.)

Zdania pytające

will przed podmiotem

Will you be playing?

Will he be playing?

Zdania przeczące

I will not be playing. (I won't be playing.)

He will not be playing. (He won’t be playing.)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Formy wyrażania przyszłości

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.