Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Liryki lozańskie (A. Mickiewicz)

Liryki lozańskie (A. Mickiewicz)

Czas i miejsce powstania cyklu

Liryki lozańskie to zbiór wierszy, które - mimo iż w zamyśle poety nie miały charakteru zamkniętego zbioru - traktowane są jako cykl ze względu na jednolitość poetyki i podobieństwo zawartych w utworach refleksji. Liryki pisane w Lozannie w latach 1839-40, drukiem wydane zostały po śmierci poety, pojedynczo w różnych latach.

Do najbardziej znanych utworów należą: Snuć miłość, Nad wodą wielką i czystą..., Gdy tu mój trup, Polały się łzy...

Geneza

Po wydaniu Pana Tadeusza Mickiewicz przeżywał silny kryzys twórczy, spotęgowany przekonaniem o braku skutecznej aktywności politycznej skłóconej emigracji polskiej. Małżeństwo z Celiną Szymanowską, której psychiczna choroba negatywnie wpływała na stan nerwów poety, oraz trudna sytuacja materialna, skłoniły Mickiewicza do objęcia katedry literatury łacińskiej w Lozannie.

W Szwajcarii powstały liryki będące wyrazem nowej, silnie zmetaforyzowanej poetyki oraz stanowiące gorzkie podsumowanie życia człowieka doświadczonego wieloma cierpieniami i zwątpieniami. Łączy je motyw zadumy nad przemijaniem, postawa mistycznego zjednoczenia z naturą.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.