Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oda do młodości (A. Mickiewicz)

Problematyka

Cechy ody jako gatunku literackiego

Oda, wywodząca się z greckiej liryki chóralnej, to utwór wierszowany, często stroficzny, sławiący wybitną postać, doniosłe wydarzenie, bądź wzniosłą ideę. Wiersz o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym, nacechowany podniosłością stylu. Gatunek ten najchętniej uprawiany był przez twórców doby klasycyzmu jako podstawowa forma wypowiedzi poetyckiej o charakterze liryczno-retorycznym. Reguły gatunkowe ody zakładały pewną swobodę kompozycyjną i wersyfikacyjną, traktowaną zresztą jako retoryczny chwyt, za pomocą którego wyrażano szczególne wzburzenie, emocje i patos.

Najwybitniejszymi przedstawicielami tego gatunku literackiego byli N. Boi-leau, Wolter, a w Polsce A. Naruszewicz, S. Trembecki, K. Koźmian.

W dobie romantyzmu oda pełniła funkcję utworu, wyrażającego w sposób patetyczny założenia światopoglądowe. Właśnie ze względu na ową dopuszczalną swobodę kompozycyjną oda, spośród gatunków klasycyzmu, najbardziej się do tego nadawała.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.