Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sonety krymskie (A. Mickiewicz)

Sonety krymskie (A. Mickiewicz)

Czas i miejsce powstania cyklu

Jest to cykl utworów związanych z przeżyciami poety, jakich doświadczył w czasie wycieczki z Odessy na Krym, w 1825 r. Zostały opublikowane wraz z tzw. sonetami odeskimi w tomie Sonety w 1826 r. w Moskwie.

Geneza cyklu

A. Mickiewicz w Sonetach krymskich nawiązał do żywego w romantyzmie zainteresowania Wschodem. Orient był postrzegany jako opozycyjny wobec kultury europejskiej (Zachód) wzorzec cywilizacyjny, antyklasyczny i antyracjonalistyczny.

Poeci romantyczni odnaleźli w kulturze orientalnej atrakcyjne dla siebie modele osobowości ludzkiej: człowieka niezależnego, dumnego, mężnego. Tacy są np. bohaterowie G. G. Byrona pomieszczeni w orientalnej scenerii.

Sam A. Mickiewicz nazwał Krym „Wschodem w miniaturze” (list do J. Lelewela z 7/9.01.1827). Był dla niego synonimem przeżycia wewnętrznego: tęsknoty za autentycznością, znakiem irracjonalizmu, przestrzenią wędrówki w głąb samego siebie.

Forma artystyczna

Sonety krymskie to przykład romantycznej liryki opisowej, a także podróżny romantycznej - w czasie i przestrzeni - z którą wiąże się podróż wewnętrzna w nieznane obszary ludzkiej psychiki.

Cykl posiada dwa podmioty liryczne: Pielgrzyma - człowieka kultury Zachodu oraz Mirzę - wschodniego filozofa. Oba podmioty symbolizują rozdarcie, rozbicie tożsamości człowieka. Pielgrzym podróżując na Wschód poznaje jego kulturę, historię, zachwyca się naturą. Poprzez spotkanie z nieznanym wzbogaca swą wiedzę o świecie, doznaje metafizycznych przeżyć, dociera do tajemnicy własnego „ja”.

Mirza pełni funkcję przewodnika, swoistego mistrza duchowego, który w sytuacjach nowych dla Pielgrzyma, potrafi odkryć przed nim nowy wymiar istnienia.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.