Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sonety krymskie (A. Mickiewicz)

Forma - gatunek

Sonet (wł. sonetto) to utwór liryczny składający się z 14 wersów zgrupowanych w czterowierszach i tercynach.

Kompozycyjnie dzieli się na dwie odrębne części tematyczne: opisową i refleksyjną.

Forma gatunkowa ukształtowała się w średniowiecznej poezji włoskiej. W dojrzałym kształcie sonet włoski (Dante, Petrarka) składał się z dwóch czterowierszy (okalające rymy) oraz dwóch tercyn (podwójnie lub potrójnie rymowanych). We Francji sonet uległ modyfikacji: zamiast tercyn posiada formę dystychu i czterowiersza (w różnej kolejności). Sonet angielski jest zróżnicowany, jedną z form (Spensera) stanowi układ trzech czterowierszy o rymach przeplatanych oraz dystychu (rymy parzyste).

W literaturze polskiej sonet pojawił się w XVI w. - J. Kochanowski, M. Sęp-Szarzyński; popularny był też w baroku, a odrodził się w romantyzmie.

A. Mickiewicz użył formę sonetu do ukazania egzotyki krymskiego pejzażu oraz refleksji filozoficznych.

Autor niejednokrotnie odszedł od tradycji gatunku: w tematyce, w śmiałym zastosowaniu stylizacji językowej (orientalizmy), w synkretycznym łączeniu elementów rodzajowych (liryczne refleksje, dramatyzujące rozmowy, epickie opisy), subiektywizacji wizji podmiotu lirycznego i jego „podwójności” (Pielgrzym - Mirza).

Cykl wywołał polemikę między klasykami a romantykami (O krytykach i recenzentach warszawskich - pamflet A. Mickiewicza z 1828 r.).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.