Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oda do młodości (A. Mickiewicz)

Oda do młodości (A. Mickiewicz)

Rodzaj literacki: liryka

Gatunek literacki: oda

Czas i miejsce powstania utworu

Pierwsza wersja utworu powstała zimą 1820 roku w Kownie. Po redakcji tekstu, dokonanej dwa lata później, wiersz ze względów cenzuralnych długo krążył w odpisach. Po raz pierwszy został oficjalnie wydrukowany w 1827 roku w antologii pt. Polihymnia, w 1838 roku ukazał się w paryskim wydaniu I tomu Poezji A. Mickiewicza.

Geneza

W 1815 roku A. Mickiewicz przybył do Wilna, aby studiować na tamtejszym Uniwersytecie. Nawiązał tam bliskie przyjaźnie z rówieśnikami. Grupa studentów, której członków łączyła wspólna zabawa, jedność poglądów i idei oraz podobne plany życiowe, zawiązała w 1817 roku Towarzystwo Filomatów (miłośników nauki). Przyjęta przez stowarzyszenie ideologia podlegała ciągłej ewolucji, od oświeceniowej wiary w potęgę rozumu, nauki i zespołowego działania, po romantyczny kult młodości i dążenia niepodległościowe.

A. Mickiewicz, jako jeden z założycieli towarzystwa, przez długie lata przekonany był o wysokiej skuteczności form działania, przyjętych przez filomatów. Wielokrotnie wracał do ideałów swojej młodości, rozwijając i przekształcając cele i założenia związku. Z doświadczeń młodzieńczej działalności A. Mickiewicza wyrosła Oda do młodości, będąca świadectwem ewolucji ideowej ruchu filomatów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.