Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rota (M. Konopnicka)

Rota (M. Konopnicka)

Rodzaj literacki: liryka

Gatunek literacki: hymn

Rota po raz pierwszy została wydrukowana w krakowskiej „Przodownicy” w 1908 roku. Do jej spopularyzowania przyczyniła się muzyka Feliksa Nowowiejskiego i wykonanie przez chóry z całej Polski w czasie uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 15 lipca 1910 r. Rota stanowi szczególny przykład liryki patriotycznej, była także kandydatką na hymn narodowy. Jest to odezwa skierowana do wszystkich Polaków, zwłaszcza zaś mieszkańców zaboru pruskiego. Rota powstała w odpowiedzi na ustawę rządu pruskiego o przymusowym wywłaszczaniu Polaków z ziemi i wzywa do przeciwstawienia się germanizacyjnej polityce Bismarcka. Słowo „rota” oznacza przysięgę, utwór jest więc przysięgą na wierność ziemi ojczystej, mowie przodków:

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!”.

Wiersz wypełnia duma z przynależności do „królewskiego szczepu Piastowego” i wola walki o niepodległość kraju, wolność narodu „Do krwi ostatniej kropli z żył”.

Ostatnie strofy szczególnie dobitnie wyrażają wiarę w możliwość odzyskania suwerenności i niezawisłości kraju.

„Odzyska ziemię dziadów wnuk (...)”.

„Na sercu oręż toczon nasz,

Duch będzie nam hetmanił,

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...”.

Ów złoty róg jest świętym symbolem, od jego dźwięku zależy powodzenie walki powstańców polskich. Jest to motyw zaczerpnięty z Wesela S. Wyspiańskiego, złoty róg został zgubiony przez nieroztropnego Jaśka, a przez to nie powiódł się zamysł wywołania powstania. Konopnicka przez nawiązania do Wesela pragnie dać wyraz gotowości społeczeństwa do walki o wolną ojczyznę.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.