Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ten obcy (I. Jurgielewiczowa)

Problematyka

Autorka porusza w powieści problem dzieci z rozbitych rodzin, z takich właśnie pochodzą Ula i Zenek. Stąd porozumienie, które zaistniało między nimi. Dzieci te są bowiem samotne, zagubione, czują wielką potrzebę ciepła, przyjaźni i miłości. Jurgielewiczowa pokazuje, że są one bardzo wrażliwe, subtelne (Ula), potrafią zobaczyć i odczuć o wiele więcej niż ich rówieśnicy żyjący w szczęśliwych rodzinach.

Powieść uczy pozytywnych zachowań. Pokazuje, jak postępować w trudnych sytuacjach. Uczy, iż ludziom należy pomagać, gdy ci potrzebują wsparcia. Należy też łagodnie postępować wobec zwierząt (przykład psa Dunaja).

W powieści przedstawione zostały trudne problemy, z którymi niekiedy musi borykać się nastolatek (np. Zenek uciekł z domu, musiał kraść, aby zaspokoić głód). Obydwa te czyny są godne potępienia. Warto jednak pamiętać o intencjach chłopca, jego sytuacji osobistej i pozytywnych cechach charakteru. Również podejmowane przez autorkę kwestie dotrzymania tajemnicy danego słowa są ważne w relacjach między ludźmi. Przestrzeganie tych zasad pomaga bohaterom powieści w nawiązaniu przyjaźni. Chociaż chłopcom trudno jest utrzymać wszystko w tajemnicy, mają jednak silną wolę i na ich słowie można polegać.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.