Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Pamiętnik z powstania warszawskiego - fragmenty (M. Białoszewski)

Gatunek

Utwór został zatytułowany Pamiętnik z powstania warszawskiego i ma następujące cechy pamiętnika: jest zapisem wydarzeń kolejnych dni powstania (nie jest to dokładny ciąg kolejnych dat), dominuje relacja, brak opisu wrażeń, przeżyć, niewiele jest autorskich komentarzy, elementy opisu pojawiają się, kiedy autor oddaje obraz zniszczonego miasta; autor uczestniczył w opisywanych wydarzeniach; rzucane luźno nazwy przeżyć („panika”, „modlenie się”) świadczą o stosunku narratora do opisywanych wydarzeń.

Oprócz tych cech utwór zawiera także elementy charakterystyczne dla reportażu: relacja przeważa nad komentarzem autora, jest ona dynamiczna (krótkie, treściwe zdania, równoważniki zdań), relacja jest tak skonstruowana, by oddać atmosferę ginącego miasta, a także charakterystyczne dla dziennika: autor ukrywa swój dystans czasowy w stosunku do opowiadanych wydarzeń, przeżycia własne i towarzyszących mu osób opisuje „na gorąco”, zapiski są opatrzone zwykle datami dziennymi (a jeśli nie, przerwy czasowe między zapiskami są krótkie).

Można stwierdzić, że jest to utwór „międzygatunkowy”, zawiera elementy charakterystyczne dla wielu gatunków literackich.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.