Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Historia 8

Wojciech Kalwat, Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski • WSiP

Dział I. II wojna światowa

Rozwiń (1)

5

Dział II. Polska w latach II wojny światowej

Rozwiń (1)

43

Dział III. Polska i świat po II wojnie światowej

85

 • 12. Skutki II wojny światowej

  86

 • 13. Początki zimnej wojny

  Rozwiń (1)

  91

 • 14. Powojenna Polska

  Rozwiń (1)

  96

 • 15. Tworzenie podstaw władzy komunistycznej w Polsce

  101

 • 16. Różne koncepcje walki z władzą komunistyczną

  106

 • 17. Stalinizm w Polsce

  Rozwiń (1)

  112

 • 18. Za żelazną kurtyną

  119

 • Lekcja powtórzeniowa

  123

Dział IV. Świat w drugiej połowie XX wieku

129

 • 19. Nowa mapa świata - dekolinizacja

  Rozwiń (1)

  130

 • 20. Bliski Wschód - konflikty arabsko-izraelskie

  Rozwiń (1)

  136

 • 21. Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRS

  139

 • 22. Daleki Wschód - Chiny i Japonia

  Rozwiń (1)

  143

 • 23. Proces integracji europejskiej

  147

 • 24. Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku

  151

 • Lekcja powtórzeniowa

  156

 • Sprawdź się!

  159

Dział V. Polska Rzeczpospolita Ludowa

161

 • 25. Postalinowska odwilż i mała stabilizacja

  162

 • 26. Konflikt państwa z Kościołem

  167

 • 27. Bunty społeczne w latach 1968 i 1970

  171

 • 28. PRL pod rządami Edwarda Gierka

  175

 • 29. Narodziny opozycji politycznej

  181

 • 30. Rewolucja Solidarności 1980 - 1981

  Rozwiń (1)

  185

 • 31. Stan wojenny w Polsce

  Rozwiń (1)

  189

 • Lekcja powtórzeniowa

  193

 • Sprawdź się!

  196

 • 32. Kryzys wewnętrzny ZSRS

  200

Dział VI. Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku

199

 • 33. Upadek PRL i narodziny III RP

  204

 • 34. Jesień Narodów

  Rozwiń (1)

  209

 • 35. Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławi

  213

 • 36. III Rzeczpospolita

  Rozwiń (1)

  218

 • 37. Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce po 1989 r.

  222

 • 38. Polska w NATO i w Unii Europejskiej

  Rozwiń (1)

  226

 • Lekcja powtórzeniowa

  230

 • Sprawdź się!

  233

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.