Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Teatrzyk „Zielona Gęś” - wybór (K. I. Gałczyński)

Problematyka

We wszystkich tekstach funkcjonuje podobny mechanizm ukazywania świata - źródłem komizmu jest zestawienie pojęć wysokich - biblijnego motywu raju, romantycznej literatury, wieczności z pospolitością, zwykłością sytuacji, którą podkreśla potoczny, pełen dosadnych wyrażeń i zwrotów język, np. „serce nawaliło”, „Adam ryczy”, dziwny krawiec „leje Gżegżółkę rurą od żelaznego piecyka”.

Należy także zwrócić uwagę na „nietypowość” dramaturgiczną utworów Gałczyńskiego. Gdyby wystawić je na scenie, pozbawiając komentarzy i uwag w didaskaliach, utraciłyby wiele ze swego komizmu. Tekst poboczny jest nieodłącznym elementem obrazu scenicznego, przypomina czasami wypowiedź stojącego z boku, ironicznego narratora, obserwatora zdarzeń.

Ogólnie można powiedzieć, że dzięki żartowi, zabawie, stosowaniu aluzji literackich Gałczyński kreuje bezsensowny świat. W każdej z miniatur kryje się jednak głębszy sens. W ten sposób, dzięki absurdowi świata groteski Gałczyńskiego, możemy lepiej zrozumieć naszą rzeczywistość.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.