Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odprawa posłów greckich (J. Kochanowski)

Biografia autora

Jan Kochanowski był najsłynniejszym poetą polskim doby renesansu, a przy tym wybitnym tłumaczem. Urodził się w 1530 roku w Sycynie, zmarł 54 lata później w Lublinie. Wielu uważa, że był to twórca wybitny nie tylko na skalę Polski, ale i Europy. Polacy zawdzięczają mu wiersz sylabiczny, gatunek fraszki, treny, spopularyzowanie pieśni wzorowanej na odach Horacego. Bardzo ważne w twórczości Jana Kochanowskiego było przede wszystkim spopularyzowanie twórczości literackiej w języku polskim, mimo że sam poeta zaczynał od wierszy pisanych jeszcze po łacinie. 

Kochanowski był synem prawnika i sędziego sandomierskiego, średniozamożnego szlachcica, który miał 12 dzieci na utrzymaniu. Brat Jana – Andrzej Kochanowski znany jest np. jako tłumacz Eneidy Wergiliusza. W 1544 roku Jan Kochanowski został przyjęty na wydział sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Nie ukończył tych studiów, szybko jednak podjął podróże w celu dalszego kształcenia się – studiował w Królewcu i Padwie. Tutaj zaprzyjaźnił się z innymi przebywającymi we Włoszech Polakami – m.in. Łukaszem Górnickim, autorem Dworzanina polskiego. Podróże pozwoliły mu poszerzyć horyzonty, rozwinąć się. Dzięki nim nasiąknął ideami renesansowymi. Do kraju wrócił w 1559 roku i rozpoczął – zgodnie z oczekiwaniami – karierę dworzanina. Żył na dworach rodzin magnackich, m.in. Tarnowskich i Tęczyńskich. Otrzymał probostwa w Poznaniu i Zwoleniu, którymi zarządzał jako osoba świecka. W 1563 roku został sekretarzem na dworze Zygmunt Augusta. Po haniebnej ucieczce z Polski Henryka Walezego wycofał się z polityki. Ostatecznie osiadł w Czarnym Lesie, majątku ojcowskim. Ożenił się z Dorotą Podlowską, z którą miał 6 córek. Po śmierci poety urodził się syn, natomiast jeszcze za jego życia zmarły trzy jego córki. Jednej z nich – Urszuli – poświęcił cały cykl Trenów, który uważany jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej poezji (nie tylko w tamtym okresie).

Kochanowski w swojej twórczości wyznawał idee stoicyzmu, złotego środka, poszukiwania harmonii w życiu. Jego Pieśni odzwierciedlały ideę poety, który w swojej twórczości stara się oddać harmonię świata. Jeśli chodzi o twórczość religijną, bardzo ważne w jego literackiej karierze jest tłumaczenie Psałterza Dawidów. Osobną pozycją w twórczości, głównie jednak lirycznej, był pierwszy polski dramat humanistyczny Odprawa posłów greckich. Ostatni okres życia dokumentują przede wszystkim fraszki, często podkreślające piękno polskiej wsi i zalety wiejskiego, szlacheckiego życia. 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Odprawa posłów greckich (J. Kochanowski)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczone przez Grupę Interia. © Copyright by Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.

Opracowania lektur zostały przygotowane przez nauczycieli i specjalistów.

Materiały są opracowane z najwyższą starannością pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów.

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.