Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Giaur (G. G. Byron)

Gatunek

„Giaur” Byrona to romantyczna powieść poetycka. Należy ona do gatunków synkretycznych – tzn. łączy w sobie cechy:

- epiki (obecność, narratora, akcja, fabuła),

- liryki (np. opisy przeżyć wewnętrznych bohatera, liryczne opisy przyrody czy urody Leili),

- dramatu (dialogi bohaterów, napięcie dramatyczne).

Cechą charakterystyczną powieści poetyckiej Byrona jest jej fragmentaryczność oraz luźna kompozycja (luźne związki przyczynowo-skutkowe, luki w fabule, niedopowiedzenia, sugestie, inwersje czasowe itp.). „Giaur” może stanowić przykład romantycznej formy otwartej (otwarta kompozycja i zakończenie, wiele niewiadomych). 

Giaur, ze względu na miejsce akcji oraz „egzotycznych” bohaterów, jest także doniosłym przykładem romantycznego orientalizmu (fascynacji Wschodem). Przykłady orientalizmu to np. opisy greckiej przyrody, sami bohaterowie (ich imiona, orientalne pochodzenie, stroje), a także lokalne nazwy geograficzne. 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Giaur (G. G. Byron)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczone przez Grupę Interia. © Copyright by Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.

Opracowania lektur zostały przygotowane przez nauczycieli i specjalistów.

Materiały są opracowane z najwyższą starannością pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów.

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.