Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ferdydurke (fragment Szkoła) (W. Gombrowicz)

Bohaterowie

Narrator - jest obecny na lekcji, ale obcy w klasie, czuje zamęt, nie rozumie, co się wokół dzieje. Cała dyskusja wydaje mu się bezsensowna, a zachowanie uczniów i nauczyciela odbiera jako absurdalne.

Bladaczka - nauczyciel języka polskiego, Bladaczka to przezwisko nadane mu przez uczniów z powodu „niezdrowej i ziemistej” cery. Prowadzi lekcję w sposób przeczący wszelkim regułom nauczania. Dyktuje uczniom wiadomości, które mają zapamiętać i z którymi mają się bezkrytycznie zgodzić. Nie znosi sprzeciwu, który traktuje jak osobistą zniewagę. Traktuje uczniów jak grupę bezmyślnych istot, które nie myślą i nie rozumieją. Trzeba ich zmusić do „wykucia” na pamięć wszystkich wiadomości. Bladaczka został ukazany jako karykatura nauczyciela.

Miętalski (Miętus), Bobkowski - uczniowie, chętnie zwolniliby się z lekcji polskiego.

Gałkiewicz - uczeń, opozycjonista Bladaczki, ma odwagę wyrazić własne zdanie na temat poezji Słowackiego, która go nie porusza. W związku z tym niepokorny uczeń nie chce przyjąć do wiadomości, że „Słowacki wielkim poetą był”. Mało tego, uważa, że poezja Słowackiego: „Nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi, wszystkich nudzi. Nikt nie może przeczytać więcej niż dwie lub trzy strofy”.

Pylaszczkiewicz (Syfon) - wzorowy uczeń, hołdujący zasadom „samodoskonalenia i samokształcenia”, podlizuje się profesorowi, bezkrytycznie zgadza się z każdym jego słowem, wyrzeka się myślenia, krytycyzmu, indywidualizmu. Nie ma własnego zdania. Recytuje fragmenty poezji Słowackiego i pod wpływem tej recytacji okazuje się, że twórczość romantycznego poety ma rzeczywiście wysoką wartość artystyczną.

Świat przedstawiony w tym fragmencie, choć złożony z elementów znanych (szkoła, nauczyciel, temat lekcji: poezja Słowackiego), ma cechy groteski. Autor stosuje deformację, wyolbrzymienie, przejaskrawienie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.