Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Romeo i Julia (W. Szekspir)

Gatunek

Romeo i Julia to tragedia elżbietańska, w której:

- nie respektuje się wymogów trójjedności klasycznej (tj. miejsca, czasu i akcji);

- nie rozgranicza się ściśle reguł tragizmu i komizmu (tzn. obok scen pełnych powagi występują fragmenty o wyraźnym charakterze komicznym, np. kłótnia służących - sc. 1 akt I, wypowiedzi Marty - sc. 3 akt I, słowny

„pojedynek” pomiędzy Martą a Merkucjem - sc. 4 akt III, dialog muzykantów, gdy uroczystość weselna nie doszła do skutku - sc. 5 akt IV);

- bohaterowie scharakteryzowani są w sposób niejednoznaczny, np. ojciec Laurenty lub zmieniający się pod wpływem przeżyć i zdarzeń Romeo, Julia;

- konflikt tragiczny jest osadzony wśród konkretnych okoliczności psychologicznych, społecznych, obyczajowych, np. spór arystokratycznych rodów, zależność losów dziecka od niepodważalnej decyzji rodziców, świętość sakramentu małżeństwa;

- jest luźna, epizodyczna fabuła.

Zgodnie z założeniami tragedii bohaterowie uwikłani zostali w „konflikt tragiczny”, czyli konieczność wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami - racja głębokiej prawdziwej miłości oraz respektowanie woli rodziców, co zgodne jest z obowiązującymi normami społecznymi i obyczajowymi. Opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron przynieść musi bohaterom nieszczęśliwe konsekwencje.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.