Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozdziobią nas kruki i wrony (S. Żeromski)

Problematyka

Tematem opowiadania jest heroiczna postawa, okrutna śmierć oraz losy pośmiertne ciała powstańca, Andrzeja Boryckiego, znanego pod nazwiskiem Szymon Winrych. Opowiadanie ma bardzo prostą fabułę – przedstawia właściwie jedno wydarzenie (napad Moskali na konwojującego broń powstańca i jego śmierć). 

Istotna jest tu sama postać głównego bohatera oraz jego heroiczna postawa, upór i zawziętość. Winrych ma świadomość, że powstanie upadnie – mimo wszystko nie poddaje się i nie ustaje w działaniach. Winą za klęskę obarcza społeczeństwo, w którym brakuje jedności (gdyż wielu – zwłaszcza chłopów – nie wsparło działań powstańczych). Winrych jest wręcz zły na ludzi, którzy prezentują postawę wycofaną i obojętną wobec działań narodowowyzwoleńczych. Snuje refleksje, w których przewiduje, że taka postawa będzie miała przykre konsekwencje dla narodu. 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rozdziobią nas kruki i wrony (S. Żeromski)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczone przez Grupę Interia. © Copyright by Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.

Opracowania lektur zostały przygotowane przez nauczycieli i specjalistów.

Materiały są opracowane z najwyższą starannością pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów.

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.