Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rewolucja (S. Mrożek)

Problematyka

Opowiadanie o charakterze przypowieści, obraz rewolucji

Utwór ma charakter przypowieści, gdyż pod historią o przestawianiu mebli kryją się bardzo głębokie myśli, dotyczące istoty przemian społecznych, a szczególnie najważniejszej z nich - rewolucji.

Dopóki zmiany zachodzą w granicach zdrowego rozsądku, można je popierać. Jeśli jednak stają się absurdalne, groteskowe, powinny budzić niepokój. Ich przyczyną nie może być pogoń za nowością, muszą mieć racjonalne uzasadnienie. Inaczej mówiąc, musi zajść konieczność zmian.

Powinno się pamiętać o tym, że każda rewolucja prowadzi do chaosu. Ktoś musi ponieść ciężar zmian, kogoś muszą dotknąć ich konsekwencje. Za rewolucję płaci się mnóstwem wyrzeczeń. Bywa, że ona sama staje się przekleństwem. Istnieje teoria, według której każda rewolucja „zjada własne dzieci”, czyli niszczy tych, którzy ją przeprowadzali.

Utwór zawiera elementy humorystyczne, ukrywa jednak poważne l tragiczne treści. W przełożeniu na świat ludzi, a nie sprzętów, ma wymiar dramatyczny.

Z opowiastki o przesuwaniu sprzętów wynika także ważny wniosek dotyczący mechanizmów historii, poruszający temat cykliczności zmian: po każdej rewolucji następuje okres chaosu, potem nowy porządek, zalążki buntu, rewolucja, chaos itd.

Jak wszystkie przypowieści, także i ta ma charakter dydaktyczny. Jest ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą dokonywać radykalnych zmian społecznych. Nie zawsze to, co nowe, jest lepsze.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.