Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oświecenie - wprowadzenie

Podłoże społeczno-polityczne

Rozwojowi myśli filozoficznej i optymistycznym koncepcjom nowego ładu towarzyszyły w epoce oświecenia szybkie i gwałtowne przemiany społeczno-polityczne. Szczególnie ostro przebiegały one we Francji, uważanej za centralny ośrodek nowych trendów. Rozkwit klasycyzmu przypada na lata rządów Ludwika XIV (1660-1680), zwanego Królem-Słońce, który wsławił się powiedzeniem: Państwo to ja”. Kryzys zapoczątkowany jego rządami pogłębił się w następnych latach. Kolejny król, Ludwik XV, znajdujący się pod przemożnym wpływem swoich faworyt, dam dworu: Madame de Pompadour i Madame du Barry, nie zdołał uzdrowić państwa. Rządy absolutne Ludwika XV stały się przedmiotem krytyki, podobnie jak lata panowania jego na stępcy, Ludwika XVI. Osłabienie władzy królewskiej, wojny wyniszczające kraj, upadek gospodarczy i polityczny, całkowity kryzys finansowy państwa oraz szerzące się bezrobocie i ubożenie społeczeństwa doprowadziły w efekcie do obalenia monarchii absolutnej. W 1789 roku wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, która definitywnie zburzyła istniejący do tej pory porządek. Rozkładowi dawnych form towarzyszył w latach oświecenia szybki awans mieszczaństwa oraz dążenia zmierzające do zdecentralizowania władzy, jej podziału na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także walka o wolność i równość. Nie należy jednak zapominać, że idee oświecenia znalazły swoich zwolenników także w osobach władców absolutnych: Katarzyny II w Rosji i Fryderyka II w Prusach.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.