Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oświecenie - wprowadzenie

Wprowadzenie

Geneza nazwy. Ogólna charakterystyka epoki

Epoka oświecenia rozwijała się w Europie od końca XVII wieku (Anglia) przez cały wiek XVIII, w niektórych krajach skończyła się dopiero w latach 20. XIX w. Termin „oświecenie” używany był nie tylko na określenie pewnych nurtów czy tendencji epoki, ale także jako nazwa wszystkich zjawisk kulturowo-myślowych charakterystycznych dla wieku XVIII. Nową epokę cechuje szczególnie silna samoświadomość oraz intensywny rozwój myśli filozoficznej, kształtujący inne dziedziny życia oraz oddziałujący na kulturę. Termin „oświecenie” powstał na gruncie angielskim (Age of Einlightenment) i niemieckim (Aufklärung), we Francji rozpowszechniły się pojęcia „wiek oświecenia” (le siècle des lumières) i „wiek filozoficzny” (le siècle philosophique). Podobnych terminów próbowano używać również na gruncie polskim. Już sama nazwa epoki wskazuje na jej charakter. Typowy dla oświecenia kult rozumu, oddzielenie religii od nauki doprowadziły do wyzwolenia się umysłu człowieka z wpływów scholastyki i budziły nadzieję na możliwość stworzenia nowego, idealnego ładu społecznego. Wierze w nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu towarzyszyły liczne odkrycia przyrodnicze i fizyczne (np. teoria I. Newtona). Zlikwidowanie dominacji religii w życiu społeczno-kulturalnym doprowadziło do stworzenia podstaw nowej, opartej na zasadach laickich, etyki. Odrzucając dotychczasowe dogmaty filozofowie i pisarze epoki ukazywali nowe drogi rozwoju ludzkości, budząc wiarę w nieograniczone możliwości poznania naukowego i empirycznego (na drodze doświadczenia). Oświecenie na nowo postawiło człowieka w centrum zainteresowania kultury, filozofii i sztuki. Twórcy nowej epoki zanegowali w dużym stopniu dorobek baroku, określając go wiekiem zacofania i upadku kultury.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.