Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Potop (H. Sienkiewicz)

Potop (H. Sienkiewicz)

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: powieść historyczna

Czas powstania

Pierwodruk Potopu miał miejsce w „Słowie” w latach 1884-1886. Wydanie książkowe ukazało się w Warszawie w 1886 roku. Jest to druga z cyklu trzech powieści historycznych H. Sienkiewicza, umownie nazwanego Trylogią (pozostałe to Ogniem i mieczem (ta powieść ukazywała się w latach 1883-1884) oraz Pan Wołodyjowski (lata 1887-1889)). Wszystkie człony cyklu mają wiele cech wspólnych, składają się na jednolitą artystyczną całość. Dla każdej z tych powieści typowe jest szeroko rozbudowane tło historyczne wkomponowane w fabułę oraz powiązanie postaci historycznych z fikcyjnymi.

Czas i miejsce akcji, główny wątek

Akcja utworu toczy się w latach 1655-1657 podczas najazdu szwedzkiego na tereny Rzeczpospolitej. Wydarzenia obejmują obszar prawie całego kraju od Wielkopolski po Litwę oraz południe Polski: Śląsk, Małopolskę.

Głównym wątkiem Potopudzieje burzliwej miłości Oleńki Billewiczówny i Andrzeja Kmicica na tle najazdu szwedzkiego. Ukazane zostały różne postawy wszystkich warstw społecznych wobec wroga. Wydarzenia historyczne zostały odtworzone na ogół zgodnie z ówczesnym stanem badań, rozgrywają się przeważnie na polach bitew (Zamość, Warka, bitwa pod Prostkami), w obleganych twierdzach (Częstochowa), walkom towarzyszą pertraktacje dyplomatyczne.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.