Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odyseja (Homer)

Kompozycja

Jest jeszcze bardziej skomplikowana niż w Iliadzie. Motywy trojańskie pojawiają się tu także we wspomnieniach uczestników (którzy opowiadają o swym udziale w walkach i o powrocie do ojczyzny) oraz w pieśniach aojdów. Motyw wędrówki Odyseusza urozmaicony został w ten sposób, że część jego przygód opowiada narrator wszechwiedzący, a część sam bohater - Odyseusz. Dodatkowo rozwijają ten wątek opowieści innych uczestników wojny o swoich powrotach do ojczystych krajów. Wątek powrotu do Itaki i ozprawy z zalotnikami występuje na początku utworu, gdy Homer ukazuje sytuację w Itace, kłopoty Penelopy, naciskanej przez pretendentów do jej ręki i Odysowego dziedzictwa, oraz działania Telemacha wyruszającego na poszukiwanie ojca. Poeta wraca do tego wątku na końcu epopei, by ukazać zniewagi, których doznaje Odyseusz we własnym domu, i karę, jaką wymierza zalotnikom.

Utwór, podobnie jak Iliada, rozpoczyna się inwokacją. Zawiera ona wezwanie do Muzy, aby wyśpiewała dzieje męża, który po zburzeniu Troi dokonał wszelkich wysiłków, aby doprowadzić swych towarzyszy z powrotem do rodzinnego kraju. Homer podkreśla heroizm bohatera i trud jego wędrówki. W formie pytań retorycznych ubolewa nad głupotą towarzyszy Odysa, któ rzy, zabijając święte stada Heliosa, ściągnęli na siebie gniew Zeusa. Inwokacja ma też za zadanie zaciekawić oraz wprowadzić czytelnika (słuchacza) w tematykę eposu. Kończy się apostrofą do Muzy: „Jak było? Powiedz, córo Diosa, coś o tem!”

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.