Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odyseja (Homer)

Kompozycja

Jest jeszcze bardziej skomplikowana niż w Iliadzie. Motywy trojańskie pojawiają się tu także we wspomnieniach uczestników (którzy opowiadają o swym udziale w walkach i o powrocie do ojczyzny) oraz w pieśniach aojdów. Motyw wędrówki Odyseusza urozmaicony został w ten sposób, że część jego przygód opowiada narrator wszechwiedzący, a część sam bohater - Odyseusz. Dodatkowo rozwijają ten wątek opowieści innych uczestników wojny o swoich powrotach do ojczystych krajów. Wątek powrotu do Itaki i ozprawy z zalotnikami występuje na początku utworu, gdy Homer ukazuje sytuację w Itace, kłopoty Penelopy, naciskanej przez pretendentów do jej ręki i Odysowego dziedzictwa, oraz działania Telemacha wyruszającego na poszukiwanie ojca. Poeta wraca do tego wątku na końcu epopei, by ukazać zniewagi, których doznaje Odyseusz we własnym domu, i karę, jaką wymierza zalotnikom.

Utwór, podobnie jak Iliada, rozpoczyna się inwokacją. Zawiera ona wezwanie do Muzy, aby wyśpiewała dzieje męża, który po zburzeniu Troi dokonał wszelkich wysiłków, aby doprowadzić swych towarzyszy z powrotem do rodzinnego kraju. Homer podkreśla heroizm bohatera i trud jego wędrówki. W formie pytań retorycznych ubolewa nad głupotą towarzyszy Odysa, któ rzy, zabijając święte stada Heliosa, ściągnęli na siebie gniew Zeusa. Inwokacja ma też za zadanie zaciekawić oraz wprowadzić czytelnika (słuchacza) w tematykę eposu. Kończy się apostrofą do Muzy: „Jak było? Powiedz, córo Diosa, coś o tem!”

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.