Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Syzyfowe prace (S. Żeromski)

Plan wydarzeń

1. Pierwsza szkoła Marcina Borowicza, zetknięcie się z rusyfikacją.

2. Egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie, korepetycje u profesora Majewskiego.

3. Stancja u „starej Przepiórzycy”.

4. Śmierć matki.

5. Niechęć do nauki. Marcin zostaje ukarany za niemądrą zabawę.

6. Wakacje w domu, opowieści Szymona Nogi.

7. Nowe metody rusyfikacji.

8. Przyjaźń Marcina z inspektorem Zabielskim, dobrowolne poddanie się rusyfikacji.

9. Życie Andrzeja Radka.

10. Sprzeciw Tomasza Waleckiego wobec ośmieszania na lekcji historii katolicyzmu. Marcin nie poparł protestu.

11. Recytowanie przez Bernarda Zygiera Reduty Ordona Adama Mickiewicza; wzruszenie uczniów.

12. Spotkania na „górce u Gontali”.

13. Miłość Marcina do Anny Stogowskiej.

14. Ukończenie szkoły. Wakacje w Gawronkach.

15. Powrót do Klerykowa. Rozpacz chłopca z powodu wyjazdu „Biruty”.

16. Pomocna dłoń Andrzeja Radka.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.